Máy cầm tay

home_page.featured_rows.all_button Máy cầm tay ›
home_page.featured_rows.all_button DynaVap ›

Thảo dược dùng với máy hoá hơi

home_page.featured_rows.all_button Thảo dược dùng với máy hoá hơi ›

Máy hóa hơi thảo dược là gì?

Máy hoá hơi là một thiết bị làm nóng thảo dược đến nhiệt độ đủ nóng để hoá hơi các tinh dầu, nhưng cũng đủ nguội để không làm cháy thảo dược. Vì vậy hoá hơi tốt hơn cách hút truyền thống rất nhiều.

Xem ngay