Nắp Low Temperature cho DynaVap

  • 600,000₫
Mô tả

Nắp Low Temperature (click ở nhiệt độ thấp) mang mại một trải nghiệm hoàn toàn mới cho em DynaVap của bạn. Nắp sẽ click ở nhiệt độ thấp hơn, mang lại cho bạn mùi vị ngon hơn đồng thời tiết kiệm thảo dược hơn so với nắp thường.

Nắp Low Temperature còn được khắc logo đặc biệt để bạn có thể dễ dàng phân biệt với nắp phiên bản thường.

Tích hợp với tất cả các mẫu DynaVap.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm?