Khiếu nại & Góp ý

Mọi khiếu nại và góp ý xin quý khách vui lòng gửi email đến địa chỉ herbalvapevn@gmail.com, hoặc nhắn tin cho HerbalVape qua trang Facebook của shop.