Buồng đốt Titanium

  • 920,000₫
Mô tả

Buồng đốt làm bằng Titanium của DynaVap, mang lại trải nghiệm tốt hơn đầu hút Stainless Steel:

  • Làm nóng nhanh hơn
  • Chỉnh được kích cỡ buồng đốt
  • Vị ngon hơn

Lắp vừa tất cả các mẫu DynaVap

Đánh giá