Miếng chèn thảo dược chuyên dụng

  • 110,000₫
Mô tả

Miếng chèn thảo dược chuyên dụng, cho phép bạn cho 50% lượng thảo dược nhưng vẫn đạt được hiệu suất cao. Phụ kiện này còn giúp thảo dược được nóng đều từ mọi phía, giúp khói dày và ổn định.

Dùng cho các mẫu máy:

  • Topbond Torch, Novae, Odin
  • Flowermate Nano
  • Xmax V2 Pro
  • Focus Pro
  • DaVinci IQ
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm?