Nắp DynaVap - The Cap

  • 490,000₫
Mô tả

Nắp báo nhiệt độ, thích hợp với tất cả các sản phẩm của DynaVap.

Chú Ý: Không làm nóng nắp quá 2 giây sau khi click, nắp sẽ hỏng mãi mãi.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm?