The Captive Cap - Nắp DynaVap

  • 550,000₫
Mô tả

Cap Dynavap là phần quan trọng nhất của Dynavap giúp làm nóng và hóa hơi thảo dược, đặc biệt dòng nắp Dynavap Captive mới có 2 phần khía cạnh giúp giữ nắp giữ được sự chắc chắn với tip của Dynavap hơn.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm?