Viên sứ của DaVinci IQ

  • 260,000₫
Mô tả

Viên sứ gắn ở nắp buồng đốt giúp thảo dược được hoá hơi đều.

Được làm bằng sứ Zirconia 100%

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm?