XL Condenser Kit

  • 650,000₫
Tiêu đề
Mô tả

Ống dẫn hơi XL với đầu hút bằng gỗ, có thể gắn vào nhiều sản phẩm của DynaVap để thay đổi diện mạo bên ngoài.

Sản phẩm có thể gắn vừa:

  • 'M' (để biến thành M XL có đầu hút bằng gỗ)
  • OmniVap XL
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm?